04Jul/15
lịch sử của cà phê

Lịch sử của cà phê là gì?

Lịch sử của cà phê là lịch sử của sự đa dạng, của phong cách uống cà phê rất riêng của từng nền văn hóa. Trải qua bao thăng trầm của lịch sử loài người với bao nhiêu lần giá lên rồi xuống, cà phê vẫn mãi giữ một vai trò quan trọng trong cuộc sống của loài người.