Category Archives: cà phê

Đây là danh mục về cà phê. Tất cả các bài viết liên quan tới cà phê nói chung như loại cà phê, các pha cà phê, vv. sẽ được gom chung vào danh mục này.

04Jul/15
lịch sử của cà phê

Lịch sử của cà phê là gì?

Lịch sử của cà phê là lịch sử của sự đa dạng, của phong cách uống cà phê rất riêng của từng nền văn hóa. Trải qua bao thăng trầm của lịch sử loài người với bao nhiêu lần giá lên rồi xuống, cà phê vẫn mãi giữ một vai trò quan trọng trong cuộc sống của loài người.